«Κάθε τέχνη έχει τις ρίζες της στο ανθρώπινο μυαλό,
περισσότερο στις αντιδράσεις μας παρά στον ίδιο τον ορατό κόσμο, και ακριβώς επειδή η τέχνη είναι ¨αντιληπτική¨,
όλες οι παραστάσεις αναγνωρίζονται από το ύφος τους».
E.H.Gombrich, Art and Illusion

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Πρώιμες Γραφές

Έχουμε δύο ορισμούς για τη γραφή:
Μεταφορά του προφορικού λόγου σε μόνιμη συμβατική γραφή.(σύγχρονος ορισμός) Δλδ με έναν τρόπο κατανοητό για αυτον που γράφει κ’
Οπτική αναπαράσταση της γλώσσας (ορισμός που λαμβάνει υπόψη του τις καταγραφές με εικονίδια κ το γενικό ζήτημα επικοινωνίας)

Επικοινωνία:
●Γενικότερο σύστημα ανθρώπινης συνεννόησης που περιλαμβάνει σύμβολα ποικίλα κ εμπλέκει περισσότερες αισθήσεις.
●Σημειολογία
●Μέσω αισθήσεων (όραση=φωτιές, σινιάλα...ή ακοή=χειροκροτήματα, σφυρίγματα, τύμπανα...)
●Εμπεριέχει τη γραφή.
●Όλοι οι τρόποι χωρίζονται στα δύο ως προς τον χρόνο α.Στιγμιαία (χαιρετισμός, σφύριγμα)
β.μεγαλύτερης διάρκειας (αντικείμενα, σημάδια). Αυτά είναι πάμπολλα αλλά δεν οδήγησαν σε γραφή.
Αρίθμηση πρόγονος της γραφής:
●Πρώιμες μορφές αρίθμησης εμφανίζονται από το τέλος της Παλαιολιθικής και κυρίως τη νεολιθική περίοδο.
Οι τρόποι της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι πιο ευρύτατη από τη γραφή, χωρίζονται ως προς τον χρόνο, η επικοινωνία είναι σύντομη. Αντίθετα, μπορεί να πάρει διάρκεια π.χ. τα σημάδια. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν αντικείμενα με συμβολική σημασία όπως π.χ σήματα δρόμου, σταυρός κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας η γραφή είναι ένα τμήμα του. Όλα αυτά τα σημάδια τα λέμε κ σημεία, δεν οδήγησαν στη γραφή. Υπάρχουν σημάδια που δεν ξέρουμε τι ήταν. Ίσως η αρίθμηση για λόγους μνημοτεχνικούς να ήταν λόγος που οδήγησε στη γραφή.
Η αρίθμηση ενδεχομένως να προηγείται της γραφής. Με την αρίθμηση εννοούμε την πολύ απλή καταγραφή. Αντικείμενο κ ένα σημάδι. Τα σημάδια μπορεί ενδεχομένως να ήταν αριθμοί.

Ιδεογράμματα:
Οι πρώτες χαρακτικές παραστάσεις, που ανακαλύφθηκαν μέσα σε σπήλαια, παριστάνουν άγρια ζώα και σκηνές κυνηγιού. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από γραπτή απεικόνιση σκέψεων, που έχουν σκοπό να μεταδώσουν στα μέλη της πρωτόγονης ομάδας τις ικανότητες των εμπειρότερων. Ο ζωγραφικός τρόπος είναι ο αρχαιότερος για να διατυπώνεται γραπτά ένα νόημα. Έτσι τα πρώτα γραπτά σύμβολα επάνω στην πέτρα παριστάνουν ολόκληρο νόημα, μια πλήρη ιδέα και ακριβώς για το λόγο αυτό ονομάζονται ιδεογράμματα. Η ιδεογραφική γραφή είναι η πρώτη ανθρώπινη γραφή. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετήθηκε για πολλές χιλιετηρίδες η κοινωνία. Μπορούσαν τα μέλη της να εκφράσουν θέματα καθημερινού ενδιαφέροντος και να απεικονίζουν γραπτά με αναπαράσταση ζώα, φυτά ή σκηνές της ζωής τους.

Συμβολική γραφή:
Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να κατλάβει ο άνθρωπος από την πείρα του πως για να παραστήσει με μεγαλύτερη ευκολία ένα ελάφι μπορούσε να το κάνει όχι με ολόκληρο το περίγραμμα του ή του σώμα του αλλά μόνο με ένα χαρ/κό του. Τα κέρατα του για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα ακόμα βήμα από τη ζωγραφική προς τη συμβολική αναπαράσταση. Οι αρχαιότερες από όλες τις συμβολικές γραφές είναι η Αιγυπτιακή και η Κρητομινωική, η ηλικία των οποίων φτάνει την 3η χιλ.π.Χ.

Ετυμολογία της γραφής:

●Γράφω=χαράσσω ή ζωγραφίζω σε σταθερή επιφάνεια.
●Γράφω=ζωγραφίζω.
●Από την ετυμολογία φαίνεται η στενή σχέση γραφής κ ζωγραφικής.
●Η ζωγραφική είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης μορφών ανεξάρτητα από τον λόγο. ●Όταν οι εικόνες μεταβάλλονται σε σημεία γλωσσικής αξίας τότε υπάρχει γραφή.
Στην Αίγυπτο τα σημεία διατηρούσαν την εικονική τους αξία κ συμμετείχαν γραφικά στην παράσταση.

Εικονογραφικό σύστημα γραφής:
●Πρώτο στάδιο της γραφής είναι εικονίδια που αποδίδουν έννοιες.
●Το γραφικό σημείο είναι εικονικό σημείο λόγω της φυσικής ομοιότητας της εικόνας κ της έννοιας που εκπροσωπεί.
●Παραδείγματα κυρίως από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά.
●Τα σημάδια αυτά λέγονται πικτογράμματα.

Σημεία και φωνητική αξία:
●Το μεγάλο άλμα που οδηγεί σε πραγματικά συστήματα γραφής είναι όταν τα εικονίδια παίρνουν ηχητική αξία.
●Συσχετισμός γραπτών σημαδιών και φθόγγων (ο ήχος της έναρθρης ανθρώπινης φωνής).
●Οι ομόηχες ή ομώνυμες λέξεις έχουν την ίδια ακουστική μορφή αλλά διαφορετική σημασία.
●Ο ήχος απομονώνεται από τη σημασία κ χρησιμοποιείται για την καταγραφή διαφορετικών εννοιών.
●Σύστημα rebus
●Τα σημάδια αυτά λέγονται φωνογράμματα λογογράμματα.

Η εικόνα έχασε τη σημασία της κ απέκτησε τον ήχο. Όταν τα σημάδια παίρνουν την ηχητική κάλυψη ονομάζονταν Φωνογράμματα ή Λογογράμματα.
Η Τρίτη εξέλιξη είναι τα συλλαβογράμματα που αποδίδονται με μια συλλαβή. Όταν τα σημεία απομονωθούν μέσω μίας συνεχούς αφαίρεσης κ σχετίζονται πλέον μόνο με τους φθόγγους λέγονται συλλαβογράμματα. Αποτελούν διάφορες μορφές απλούστευσης και κατά βάση είναι σύμφωνα.
Οι Πρώιμες Γραφές:
Σουμέριοι (Βαβυλώνιοι, Ακκάδες)
Πρωτοελαμίτες
Πρωτο-ινδοί
Κίνα
Αιγύπτιοι
Χεττιτικές γραφές στη Μικρά Ασία
Κρητικές γραφές
Είναι εφτά και όλες είναι συλλαβογράμματες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

My favorite pics

My favorite pics
Η Άνοιξη, περ.1478, Ουφίτσι, Φλωρεντία, Μποτιτσέλι.

Η Αφροδίτη και ο Άρης, 1485, Λονδίνο, Μποτιτσέλι

Η Γαλατού, 1660, Ρέικσμουζέουμ Άμστερνταμ, Vermeer

Μεταννοούσα Μαγδαληνή{με κερί που καπνίζει},1635-7,Λος Άντζελες,George de la Tour

Pietà, 1499,Βασιλική Αγίου Πέτρου, Βατικανό,Michelangelo