«Κάθε τέχνη έχει τις ρίζες της στο ανθρώπινο μυαλό,
περισσότερο στις αντιδράσεις μας παρά στον ίδιο τον ορατό κόσμο, και ακριβώς επειδή η τέχνη είναι ¨αντιληπτική¨,
όλες οι παραστάσεις αναγνωρίζονται από το ύφος τους».
E.H.Gombrich, Art and Illusion

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Πρώιμες Γαφές-Κυπριακές Γραφές

Τα δείγματα γραφής που προέρχονται από την Κύπρο είναι πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Ήδη από το 1909 ο Έβανς ασχολήθηκε με τις επιγραφές σε πήλινες σφαίρες από την Έγκωμη της ανατολικής Κύπρου που χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού. Αφού εξέτασε τη στενή ομοιότητα ανάμεσα σε μερικά σύμβολα της Έγκωμης και σε εκείνα των Γραμμικών συστημάτων της Κρήτης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι τρεις αυτές γραφές συνδέονταν μεταξύ τους. Ήταν επίσης σαφές ότι μια ευθεία γραμμή σύνδεε την κυπριακή γραφή της εποχής του χαλκού, την οποία ο Έβανς ονόμασε κυπρομινωική, με το συλλαβάριο που άκμασε στην Κύπρο κατά την κλασική περίοδο. Οι φωνητικές αξίες του κλασικού κυπριακού συλλαβαρίου είχαν γίνει γνωστές κάμποσα χρόνια πριν γράψει ο Έβανς τον πρώτο τόμο του Scripta Minoa.
Τώρα μπορούν να προστεθούν νέα δείγματα ενεπίγραφων πήλινων σφαιρών από την Κύπρο, πέρα από εκείνα που ήταν γνωστά στον Έβανς, ενώ η ανακάλυψη μεγάλων επιγραφών από την Έγκωμη, που χρονολογούνται στην ύστερη περίοδο της εποχής του χαλκού, μαρτυρα τη χρήση της γραφής εκεί για σκοπούς διάφορους από την απλή τήρηση αρχείων. Η παλαιότερη σωζόμενη κυπρομινωική πινακίδα, που χρονολογείται στον 16ο αι., παρουσιάζει έναν τύπο γραφής που σαφώς προέρχεται από τη μινωική Γραμμική Α΄.
Όλη τη 2η χιλ., η Κύπρος είναι σημαντική γεωγραφική θέση στη Μεσόγειο. Παρουσιάζει ποικιλία πολιτισμικών οντοτήτων, διαφορετικών πολιτισμών και σημαντική ικανότητα συγκέντρωσης. Η θέση της την κάνει σταυροδρόμι. Υπάρχουν όμως και πολιτισμοί που δημιουργούν νέες μορφές. η μεγάλη της σημασία οφείλεται σε κοιτάσματα χαλκού. Εξήγαγε τις περισσότερες ποσότητες χαλκού. Από πλευρά γραφικών συστημάτων η Κύπρος έπαιξε ρόλο στη διάδοση αλφαβήτου.
Γύρω στο 1600 παρουσιάζει μια συλλαβογράμματη γραφή που παίρνει σημεία της Γραμμικής Ά. Αυτά τα σημεία και αυτού του είδους τη γραφή την κρατά απότ ο 1600 ως την κλασική περίοδο. Αποκρυπτογραφήθηκε για την κλασική περίοδο και φάνηκε ότι είναι ελληνική, όχι όμως για την περίοδο που μελετάμε, την ύστερη εποχή του χαλκού. Τα σημεία του Κυπριακού συλλαβαρίου είναι περίπου 76 και τα αντικείμενα στα οποία απαντώνται παραλλάσουν από αυτά της Κρήτης. Τα αντικείμενα απαντούν σε πινακίδες, οι οποίες δεν είναι ψημένες και απαντώνται επίσης σε μεταλλικές πινακίδες και σε πηλό άλλου σχήματος σε κύλινδρο ή σφαίρες. Η ίδια γραφή αντιπροσωπεύει τρεις γλώσσες.
Γύρω στο 1600 έχει βρεθεί μια σημαντική και παλιά πινακίδα από την Έγωμη. Δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί με άλλα παράξενα μνημεία. Αυτή η κατηγορία, οι πρώιμες, όμως θεωρείται ότι σχετίζεται με γλώσσα και πολιτισμό αιγαιακό. Αναφερόμαστε για παραλλαγή της Γραμμικής Ά. Άρα η πρώτη ομάδα. Μιλάμε στα πλαίσια της Κυπρομινωικής.
Εικ.Πινακίδα από την Έγκωμη.Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε άλλη γλώσσα και σχετίζεται με την Ανατολική Μεσόγειο.

Μια Τρίτη ομάδα Κυπριομινωικής γραφής, η οποία δεν βρέθηκε στην Κύπρο είναι οι τελευταίες. Μετά το 1200 και βρέθηκε στην Ουγκαρίτ (κοσμοπολίτικη πόλη). Υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν πολλες γλωσσες. Εκεί βρέθηκε ομάδα πινακίδων που είναι η Τρίτη κατηγορία. Δεν έχουν αναλυθεί. Θεωρείται ότι είναι ομάδα Κυπρίων εμπόρων. Ούτε αυτή η ομάδα έχει αποκρυπτογραφηθεί. Αυτή η Τρίτη ομάδα θεωρείται ενδεχομένως να παίζει ρόλο στη μεταφορά του αλφαβήτου. Μια από τις πρώτες μορφές του αλφαβήτου έχει βρεθεί στην Ουγκαριτ και θεωρείται ότι η Τρίτη ομάδα των πινακίδων σχετίζεται με τη μεταφορά της νέας σύλληψης της γραφής. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζει η παρουσία της γραφής είναι ότι δεν υπάρχουν σημεία που να συνδέουν την Κύπρο με το Αιγαίο. αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με το 1200.
Δεν είμαστε βέβαιοι για το ποιο είναι το αριθμητικό σύστημα. Υπάρχουν και άλλου είδους αντικειμένων, κύλινδροι, οι ψημένες πινακίδες σημαίνουν ότι πρόκειται να τις κρατήσουν. Το Κυπριακό συλλαβάριο μελετήθηκε και καταστρώθηκε το 1871 από τον Smith. Το θέμα των Κυπριακών γραφών συζητείται πολύ τώρα και γίνεται προσπάθεια μεγάλη αλλά προσκρούει στο γεγονόες ότι έχουμε λίγα μνημεία. Τα πολλά μνημεία είναι τα κλασικά. Χαρ/κό της Κυπριακής γραφής είναι ότι παρουσιάζει ομοιότητες με την Αιγαιακή, αλλά πάντα αργά. Έμεινε η γραφή αυτή σε χρήση ως τον 4ο αι. και ενδεχομένως και αργότερα, ενώ τα πράγματα είχαν αλλάξει στο Αιγαίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

My favorite pics

My favorite pics
Η Άνοιξη, περ.1478, Ουφίτσι, Φλωρεντία, Μποτιτσέλι.

Η Αφροδίτη και ο Άρης, 1485, Λονδίνο, Μποτιτσέλι

Η Γαλατού, 1660, Ρέικσμουζέουμ Άμστερνταμ, Vermeer

Μεταννοούσα Μαγδαληνή{με κερί που καπνίζει},1635-7,Λος Άντζελες,George de la Tour

Pietà, 1499,Βασιλική Αγίου Πέτρου, Βατικανό,Michelangelo